Poskytneme sídlo společnosti v našich nemovitostech – Praha a Brno

  • Nemáte kam zasídlit svoji společnost? 
  • Hodláte svou společnost často stěhovat a nevyhovuje vám sídlo neustále měnit? Můžeme vám poskytnout sídlo společnosti v naší nemovitosti
  • Majitel objektu, kde jste chtěli sídlo poskytnout odmítl udělit souhlas? Pak jsou zde pro vás naše služby.
  • Máte strach, že proces změny sídla společnosti bude administrativně náročný? Zajistíme veškeré kroky týkající se změny a poskytnutí sídla společnosti

Poskytujeme sídlo společnosti od 149 kč měsičně na těchto adresách

 

Praha 10, Brno 614 00

K sídlu klient  dostává vždy svou individuální poštovní schránku a klíče k přístupu do objektu.

 

 

Proč chtít poskytnutí sídla společnosti či firmy? 

Jednou ze základních situací, kterou řešíte při zakládání obchodní firmy / společnosti je poskytnutí sídla pro fungování společnosti. Nemáte-li známého, který Vám poskytne sídlo společnosti ve své nemovitosti, můžete u některých majitelů objektů narazit – v některých objektech Vám majitel totiž sídlo společnosti neposkytne.

Nebudeme Vás ale strašit, protože s touto situací se pravděpodobně nesetkáte často, a poskytnutí sídla firmy či společnosti nebude problém. Je ovšem dobré se na to vždy zeptat.

Naše služby jsou také vhodné pro malé společnosti, které předpokládají další růst a nechtějí často měnit vlastní sídlo společnosti.

Co je to Sídlo společnosti?

Sídlem právnické osoby a místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její sídlo nebo místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci.

Současná právní úprava problematiky sídla společnosti dle obchodního, občanského a živnostenského zákona:

S účinností k 20.7.2009 parlament České republiky přijal zákon č. 215/2009 Sb., který (mimo jiné) novelizoval znění § 19c občanského zákoníku týkající se sídla společností tak, že nová právní úprava přináší právo pro právnické a i fyzické osoby zvolit si svobodně své sídlo a to i odlišně od místa, kde je její skutečná správa. Tímto uzákoněním uvedl znění § 19c občanského zákoníku do souladu s právem Evropských společenství upravujícím svobodu usazování se společností v rámci území členských států EU.

Novelizované znění § 19c občanského zákoníku vypadá následovně:

㤠19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku."

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě."

 

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník dále v § 37, odst. 2 uvádí, že: „ Navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku doloží právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; to platí obdobně také pro jejich případnou změnu. K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí."

 


Prodej půdy, Ready made společnosti, Bižuterie , Levné notebooky, Evropská společnost, Sídlo firmy Praha, Ready made společnosti,